×
Den version av webbläsare du använder stöds tyvärr inte av vvscentrum.se.
Tillbaka

Leveransvillkor

Transport


 • • Lagervaror levereras fraktfritt inom turbilsområdet enligt särskilt distributionsschema. Ett 
  undantag från fraktfritt är transport med skärgårdsbåt. För lagerleveranser utanför
  turbilsområdet och leveranser av direkt- och transitorder debiteras verklig kostnad.
 • • För restorderleveranser debiteras ingen fraktavgift.
 • • Vid leveranser i övrigt gäller vad som särskilt avtalats.

 

Emballage och pallbyte


Emballage för special- eller återanvändning debiteras och krediteras vid retur enligt nedanstående lista
Kreditering förutsätter att emballaget eller lastbäraren är i felfritt skick vid returen.

 
 • EUR Pall 91:-
 • Halv Pall 43:-
 • Krage Helpall 66:-
 • Krage Halvpall 50:-
 • Sjöpall 200:-
 • Radiatorpall 150:- Ej retur
 • Badkarspall 175:-
 • Duschväggspall 72:-
 

OBS!


Vid leverans av gods på lastpall enligt gällande svensk standard (SS 842007)
debiteras köparen av utsett näringslivsforum fastställt pallpris om inte annat avtalats.

Intygs-och provningskostnader


 • • EN 10204 Provningsintyg 3.1B SEK 100:-/position
 • • Provningsintyg 3.1B begärt efter leverans SEK 125:-/position
 • • Intyg + provningskostnad utfärdat av utomstående kontrollant vidaredebiteras. 

 

Legeringstillägg


Leveransdagens gällande legeringstillägg tillkommer på rostfria produkter
VVS Centrum Skandinavien / Råsundavägen 15 / 169 67 Solna / 08-705 88 00 / e-Post: info@vvscentrum.se