×
Den version av webbläsare du använder stöds tyvärr inte av dahl.se.
Tillbaka

Miljö och hållbarhet

 

Inom koncernern följer vi FN:s Global Compact - tio internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, korruption och miljö.

 

Vårt EHS-kontrakt är utformat från perspektivet människa och miljö. Det innebär nolltollerans för arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall.

 

Att följa lagen ser vi som en minimigräns. Tillsammans vill vi gå ett steg längre och alltid ligga i framkant. Därför arbetar vi kontinuerligt med förbättringar.

 

El-kretsen

 

Certifierade av El-Kretsen som legitimerade återvinnare!
Vi är också certiferade av El-Kretsen, ett icke vinstdrivande servicebolag som ägs av olika branschorganisationer. Certifikatet garanterar anställda och kunder att våra produkter återvinns på ett korrekt sätt och borgar för att vi är engagerade och gör vad vi kan för att spara på jordens resurser. Läs mer om El-Kretsen på deras hemsida.

 

Givetvis är våra enheter certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001 och kvalitetsledningsstandarden ISO9001. Våra certifikat samt vår miljöpolicy hittar du nedan.

 

Du kanske också är intresserad av...

  • Kvalitet | Respekt för kvalitet och miljö genomsyrar all verksamhet hos Dahl. Genom sunda värderingar inför produktval, tillverkning och logistik vill vi bidra till att skapa en hållbar livsmiljö – både för klimat och människor.
Dahl Sverige AB / Box 67 / 177 22 Järfälla / 08-583 595 00